Liljekvists integritetspolicy

Vi på Liljekvists.com tycker att dina personuppgifter är viktiga och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter. Med vår integritetspolicy förklarar vi vilken typ av information vi samlar in och hur den används. I samband med att du lägger en order hos oss så godkänner du behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är:
Liljekvists Motor AB
556331-8293
Industrigatan 14, 312 34 Laholm
Sverige

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp eller ifyllande av formulär) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, köp- och orderhistorik.

Hur används dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelande om leveransstatus. Uppgifterna kan användas i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser då uppgifterna överförs till andra bolag och tredjepartsleverantörer i egenskap av analysunderlag. Uppgifterna kan även användas i kreditupplysningssyfte i samband med köp på uppdrag av betalnings- och kreditföretag.

Uppgifterna kan användas för statistik, nyhetsbrev, identifikation, utskick per post, sms och e-post. Om du vill avbryta denna typ av marknadsföring kan du alltid kontakta vår kundtjänst. I varje utskick i form av nyhetsbrev har du som kund möjlighet att avregistrera dig från dessa.

För att kunna upprätthålla en god servicenivå mot dig som kund dokumenterar vi all kundkommunikation som sker via e-post. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter.

Liljekvists.com använder annonstjänster från tredjepart. De annonsfunktioner som vi använder oss av är intresse-, demografi- och remarketingbaserade inriktningsmetoder. Uppgifterna används för att förse dig med relevant information och marknadsföring på vår och andra sidor. Vi använder oss av Googles annonstjänster, klicka här för att läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data.

Vid köp av maskin från Husqvarna registreras produkten i Husqvarnas leverantörs garantiregister och i förekommande fall register för uppkopplade produkter. Kund och artikelinformation kan komma att delas med försäkringsbolag som erbjuder extra försäkring till aktuell produkt, helt utan köp krav. Registreringen av maskinen grundas på service, garanti-hantering, fysiskt åtkomstskydd för att förhindra obehörig åtkomst, påverkan, stöld och fullföljande av uppkopplade tjänster som ingår i maskinerna. Det följs enligt köpeavtalet.

Med vem delar vi personuppgifterna?

Betallösningar Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med Klarna. Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagens villkor. Se klarnas villkor.

Transportbolag/Fraktbolag/Logtrade/Dropshipping Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.

Direktmarknadsföring Rättslig grund: Samtycke från kund
För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundservice.

Myndigheter Rättslig grund: Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Uppgifter för marknadsföring sparas tills du avregistrerar dig.
Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till sju år.

Säkerhet

Liljekvists.com säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada. Liljekvists.com använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen, den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att effektivisera våra tjänster samt för att öka säkerheten på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats.

Om du inte accepterar cookies kan du direkt i din webbläsare ställa in så att den automatiskt nekar lagring av cookies, där kan du också ställa in så att din webbläsare informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie och även radera tidigare lagrade cookies. Om du vill avsäga dig personifierad marknadsföring via Google kan du klicka här.

Liljekvists.com använder Google Analytics som tillhandhålls av Google. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Google använder informationen för att utvärdera användningen av webbsidan och sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan.

Begränsning

Liljekvists webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Ovanstående integritetspolicy gäller enbart Liljekvists.com och endast på denna webbplats tar vi ansvar för. När du klickar dig vidare till en annan webbplats bör du läsa den aktuella integritetspolicyn för respektive webbplats.

Förändringar av integritetspolicy

Liljekvists Motor AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy för att uppfylla eventuella nya juridiska och tekniska krav.