Bokning

Service
Priser för service hittar du här eller i bokningsformuläret.

Reparation
Felsökning av maskin görs alltid innan reparationen utförs. Felsökning debiteras från 500 kr upp till 1 000 kr (inkl. moms). Kostnadsförslag på reparation meddelas innan den påbörjas om så önskas.

Lagning av kabelbrott
I priset ingår framkörning, anslutningsdon, skarvdon, begränsningskabel (max 20 m, sedan 12kr/meter) och arbetstid.

• Vid fel på strömförsörjning debiteras grundpriset + kostnad för reservdelar
• Kräver lagningen mer än 150 meter begränsningskabel krävs en ominstallation

Vid ev. ominstallation eller fel på robotgräsklipparen kontaktar vi dig. 

Installation
När du bokar installation här kontaktar vi dig med pris samt för bokning av dag och tid.